Consultaties

Om lange wachttijden te mijden, wordt enkel op afspraak gewerkt. Bij acute problemen zal u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag geholpen worden. Gelieve dan telefonisch contact op te nemen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, gelieve volgende regels te respecteren:

  1. Probeer steeds op tijd te komen, zodat anderen niet onnodig moeten wachten.
  2. Indien u niet op uw afspraak kan zijn, gelieve dan tijdig te annuleren (24 uur op voorhand), zodat andere mensen verder geholpen kunnen worden.
  3. Wij staan ook in voor dringende gevallen, daarom kan het toch wel eens gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak.
  4. Indien u een afspraak wenst voor 2 personen, gelieve dan ook 2 afspraken te boeken.
  5. Komt u voor een onderzoek (elektrocardiogram, spirometrie, een uitstrijkje, onderzoek in kader van verzekering,…) gelieve dan 2 afspraken na mekaar te boeken.
  6. Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  7. Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  8. Gelieve voor de bespreking van resultaten (medische beeldvorming, bloedresultaten,…) een afspraak te maken. Tijdens de consultatie is er immers meer tijd voor u voor een volledige uitleg dan per telefoon, dewelke de consultatie stoort.

 

Huisbezoeken

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden op 011/96 83 63, dit liefst voor 11u00. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.  Wij willen u motiveren om zoveel mogelijk zelf op consultatie te komen, de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

 

Defensie en Federale Politie

Dr. Janssens is eveneens aangenomen arts voor defensie en federale politie.

 

Telefonisch beluurtje

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend, zowel voor arts als patiënt. Voor vragen of resultaten kan u terecht elke werkdag tijdens het telefonisch beluurtje tussen 15u00 en 16u00. In deze periode is er tijd voor u, wat niet altijd het geval is als u tijdens de consultatie belt. Voor uitgebreid advies kan u best een afspraak maken.

 

Wachtdienst

Bij dringende problemen kan u terecht bij de dokter van wacht: van maandag tem donderdag op 011/31 54 00 en van vrijdag tem zondag (evenals op feestdagen) bij de huisartsenwachtpost op 011/33 65 33.

 

De apotheek van wacht is te vinden via http://www.apotheeklimburg.be of telefonisch op 0900/10500 (voor 22u00) of op 078/05 17 33 (na 22u00).