CONSULTATIES
Om lange wachttijden te mijden, wordt enkel op afspraak gewerkt. Bij acute problemen zal u steeds zo snel mogelijk diezelfde dag geholpen worden. Gelieve dan telefonisch contact op te nemen. Zijn alle beschikbare periodes reeds volgeboekt, neem dan even telefonisch contact op.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, gelieve volgende regels te hanteren:

  1. Probeer steeds op tijd te komen. Zo zorgt U ervoor dat anderen niet onnodig moeten wachten.
  2. Indien u niet op de consultatie kan zijn, gelieve dan tijdig te annuleren. Op deze manier kunnen andere mensen verder geholpen worden.
  3. Wij staan ook in voor dringende gevallen, daarom kan het toch wel eens gebeuren dat U even moet wachten ondanks een afspraak.
  4. Indien u een afspraak wenst voor 2 personen, gelieve dan ook 2 afspraken te reserveren, hetzij via de website, hetzij telefonisch.
  5. Komt u voor een onderzoek (electrocardiogram, spirometrie, een uitstrijkje…) gelieve dan 2 afspraken na mekaar te boeken. Hetzelfde geldt wanneer u komt voor documenten van levensverzekering.
  6. Voor het invullen van attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  7. Er worden geen voorschriften afgeleverd op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  8. Gelieve voor de bespreking van resultaten (medische beeldvorming, bloednames etc.) een afspraak te maken. Tijdens de consultatie is er immers meer tijd voor u voor een volledige uitleg dan per telefoon, dewelke de consultatie stoort.

HUISBEZOEKEN
Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden: 011/96 83 63. Gelieve uw huisbezoek voor 11.00 u aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.  Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf op consultatie te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

DEFENSIE EN FEDERALE POLITIE
Dr. Janssens is eveneens aangenomen arts voor defensie en federale politie.

TELEFONISCH HALFUURTJE
Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend, zowel voor arts als patiënt. Voor adviezen of resultaten kan u dagelijks terecht tijdens het telefonisch halfuurtje van 15.30u tot 16.00u (behalve op woensdag). In deze periode is er tijd voor u, wat niet altijd het geval is als u tijdens de consultatie belt. Voor uitgebreid advies kan u best een afspraak maken.

WACHTDIENST
Tijdens de week is er een wachtsysteem van 19.00u ‘s avonds tot 8.00u ’s morgens. Tijdens het weekend is er wachtdienst van zaterdagmorgen 8.00u tot maandagmorgen 8.00u, bel hiervoor naar het centraal oproepnummer via 011/31 54 00. U wordt automatisch doorverbonden met de arts die op dat moment van wacht is.

De apotheek van wacht is te vinden via http://www.apotheek.be/ of telefonisch via 0900/10 500 (voor 22.00u) of via 078/051733 (na 22.00u).